Toplam Kargo Yönetimi

TKY hizmetlerimiz, tüm kargo faaliyetlerinizin dış kaynak kullanımı, bir havayolunun kargo bölümünün kargo elleçleme sözleşmesi, kargo geliri muhasebesi, dünya çapındaki satış faaliyetleri ve sözleşmeleri, hasar yönetimi, uygun BT kurulumu ve operasyon denetimleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere eksiksiz ve kapsamlı yönetimini içerir.

Servislerimiz

This websites uses cookies to store your current session. If you need more information visit our privacy policy.
Diese Webseite verwendet Cookies um Ihre aktuelle Sitzung zu speichern. Weitere Informationen erhalten Sie unter unserer Datenschutzerklärung.